Jury

Adam Budnikowski

Profesor, rektor Szkoły Głównej Handlowej w latach 2005-2012. Od 1974 roku pracownik naukowy SGPiS (obecnie SGH). Pracował w PAN w latach 1984-85, był wicedyrektorem ds. naukowych Instytutu Koniunktur i Cen HZ w latach 1992-94. Członek PTE w latach 1974-91, od 2001 członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Zainteresowania badawcze - międzynarodowe stosunki gospodarcze, transformacja w Europie Środkowej i Wschodniej.

Paweł Domosławski

Dyrektor Finansowy firmy logistyczno-transportowej GEFCO Polska i prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych w Polsce (Finexa). Jako Dyrektor Finansowy odpowiedzialny jest za dział strategii i finansów, księgowość, dział prawny i centralną administrację. Absolwent studiów MBA na Oxford Brookes Brookes University – Polish Open University.

Mieczysław Groszek

Wiceprezes Związku Banków Polskich. Absolwent kierunku Ekonomika Pracy i Polityka Społeczna SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Doktor ekonomii. Od 1990 r. związany jest z bankowością, był m.in. wiceprezesem Banku Własności Pracowniczej SA (dziś Bank Nordea Polska SA), wiceprezesem i prezesem Polskiego Banku Rozwoju, wiceprezesem BRE Banku SA oraz prezesem BRE Leasing. Przewodniczący lub/i członek wielu rad nadzorczych.

Alicja Kornasiewicz

Dyrektor zarządzający na region CEE banku Morgan Stanley. B. sekretarz stanu (wiceminister) w Ministerstwie Skarbu Państwa. Absolwentka SGPiS (dziś – SGH), tytuł doktora nauk ekonomicznych zdobyła na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Absolwentka podyplomowych studiów menedżerskich w Harvard Business School i INSEAD. Pełniła kierownicze funkcje w polskiej bankowości, m.in. prezesa Zarządu banku Pekao SA i banku inwestycyjnego CA IB Poland.

Adam Maciejewski

Prezes Zarządu GPW. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów podatkowych w SGH oraz studiów podyplomowych MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Ukończył również International Institute for Securities Markets Development organizowany przez Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie. Ma uprawnienia do reprezentowania Skarbu Państwa w Radach Nadzorczych.

Od 1994 r. pracuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 28 czerwca 2006 r. był Członkiem Zarządu, odpowiedzialnym m.in. za organizację obrotu, systemy transakcyjne, technologię, rynek instrumentów pochodnych oraz produkty informacyjne. Był głównym negocjatorem porozumień strategicznych z NYSE Euronext.

Krzysztof Obłój

Profesor, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Koźmińskiego i wizytujący wykładowca w renomowanych szkołach biznesu, m.in. University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP, słoweńskiej International Management Development Center. Jego książki i artykuły są publikowane w USA i Europie. Ma duże doświadczenie jako doradca organizacyjny i jest także członkiem lub przewodniczącym trzech rad nadzorczych dużych spółek.

Henryk Orfinger; przewodniczący jury

Przewodniczący Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Prezes Zarządu Dr Irena Eris SA – spółki „matki” zarządzającej trzema podmiotami: Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, Hotele SPA Dr Irena Eris oraz Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris. Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Współwłaściciel Grupy Dr Irena Eris. Twórca i wieloletni Prezes Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004r.).

Witold Orłowski

Profesor, autorytet w dziedzinie ekonomii, uznany publicysta i komentator wydarzeń polityczno-gospodarczych w Polsce, autor wielu książek; Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP, Główny Doradca Ekonomiczny PricewaterhouseCoopers. Miłośnik historii i muzyki klasycznej.

 

Dorota Goliszewska

Koordynator prac jury. Dyrektor ds. Public Relations Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, od 1990 r. związana z prasą ekonomiczną. Zastępca redaktora naczelnego dzienników Nowa Europa i Parkiet, tygodnika Cash oraz miesięczników Businessman Magazine i Profit. Redaktor naczelny miesięcznika Gra na Giełdzie oraz projektu Capital. Redaktor naczelny Manager Magazin.