Galeria

W 2008 roku popiersia tworzące Galerię zostały po raz pierwszy wystawione w patio Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Uroczystego otwarcia Galerii Chwały Polskiej Ekonomii dokonał prof. Adam Noga, prorektor ds. ekonomiczno-społecznych. Uroczystość, która odbyła się 13 marca 2008, została połączona ze zjazdem absolwentów WSPiZ, zorganizowanym w 15-lecie istnienia tej warszawskiej uczelni. Jednym z honorowych gości był Wiesław Rozłucki, który jest już czwartym wybitnym ekonomistą wyróżnionym przez nasz magazyn. Wcześniej nagrodą tą „Manager Magazin” wyróżnił prof. Leszka Balcerowicza, wybitną postać polskiej transformacji gospodarczej oraz - pośmiertnie - Eugeniusza Kwiatkowskiego i Władysława Grabskiego, prekursorów wolnego rynku w przedwojennej Polsce

W 2009 roku Galeria była eksponowana w budynku Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej pod patronatem rektora uczelni, profesora Witolda Orłowskiego.


prof. Andrzej Koźmiński (WSPiZ),
Henryk Orfinger (PKPP Lewiatan),
Wiesław Rozłucki (wieloletni Prezes GPW)

Maciej Curkowski (Manager Media),
Wiesław Rozłucki,
Piotr Lemberg (Manager Magazin)

prof. Andrzej Noga (WSPiZ),
Piotr Lemberg (Manager Magazin)

prof. Andrzej Koźmiński,
prof. Krzysztof Obłoj (oboje WSPiZ)