Finexa


Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych FINEXA to największa polska organizacja zrzeszająca dyrektorów finansowych. Stowarzyszenie ma siedzibę w Warszawie i aktywnie działa w procesach regulacyjnych, edukacji i budowania ścieżki kariery swoich członków. Ma na celu stworzenie instytucjonalnego środowiska dla zawodu Dyrektora Finansowego. Więcej informacji na stronie: www.finexa.org